Konferencja Międzynarodowej Federacji Katolickich Uniwersytetów (International Federation of Catholic Universities - IFCU) pt. “Refugees and Migrants in a Globalized World: Responsibility and Responses of Universities”.

W dniach 1-4 listopada 2017 r. odbyła się w Rzymie Konferencja Międzynarodowej Federacji Katolickich Uniwersytetów (International Federation of Catholic Universities - IFCU) pt. “Refugees and Migrants in a Globalized World: Responsibility and Responses of Universities”.

Konferencji podejmowała naukową refleksję nad sytuacją uchodźców i migrantów w kontekście obecnego kryzysu migracyjnego w Europie. Głównym celem Konferencji było wypracowanie rozwiązań edukacyjnych, które pomogą zarówno uchodźcom i migrantom jak i społeczeństwom przyjmującym w rozwiązywaniu problemu migracji.

Na zakończenie  Konferencji stworzona została Sieć  Uniwersytetów i Organizacji Pomagających Uchodźcom, której zadaniem jest z jednej strony edukacja na poziomie uniwersyteckim dla imigrantów i uchodźców przebywających w kraju danej uczelni, która jest członkiem Sieci, z drugiej strony kształcenie rodzimych studentów w zakresie szeroko pojętych zagadnień migracyjnych.

Zadaniem Sieci jest także współpraca z instytucjami Kościoła katolickiego w zakresie edukacji, takimi jak Rady przy Konferencji Episkopatu ds. Migracji, ds. Dialogu Międzyreligijnego, Seminaria Duchowne, Diecezjalne Wydziały Katechetyczne itp.

Na zakończenie Konferencji odbyło się spotkanie z Papieżem Franciszkiem, który m.in. powiedział, że obecnie przed katolickimi uniwersytetami staje „globalna i złożona rzeczywistość współczesnej migracji. Polega ona na konieczności stworzenia naukowej, teologicznej i pedagogicznej refleksji głęboko zakorzenionej w społecznej doktrynie Kościoła, starając się przezwyciężyć uprzedzenia i obawy związane z ograniczoną wiedzą o zjawisku migracyjnym”. Całość przemówienia Papieża miało charakter podstawy programowej w dziedzinie edukacji na rzecz migracji dla uczelni katolickich.

Wystąpienie Papieża Franciszka na audiencji dla uczestników Konferencji Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich w Rzymie 4 listopada 2017 r.


Nas spotkaniu z uczestnikami konferencji Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich Papież Franciszek powiedział, że już przez prawie sto lat Federacja Uniwersytetów Katolickich, pod hasłem "Sciat ut serviat", „wiedzieć aby służyć” starała się promować katolicką edukację na wyższym poziomie, czerpiąc korzyści z wielkiego bogactwa, które pochodzi z dorobku uniwersytetów z tyloma różnymi doświadczeniami. Istotnym aspektem tej formacji jest odpowiedzialność społeczna, budowanie bardziej sprawiedliwego i bardziej ludzkiego świata.

Obecnie przed katolickimi uniwersytetami staje globalna i złożona rzeczywistość współczesnej migracji. Polega ona na konieczności stworzenia naukowej, teologicznej i pedagogicznej refleksji głęboko zakorzenionej w społecznej doktrynie Kościoła, starając się przezwyciężyć uprzedzenia i obawy związane z ograniczoną wiedzą o zjawisku migracyjnym.

Papież podkreślał potrzebę wkładu uniwersytetów katolickich w trzech obszarach ich kompetencji: badań, nauczania i promocji społecznej. Jeśli chodzi o pierwszą dziedzinę, uniwersytety katolickie zawsze dążyły do ​​harmonizacji nauki z badaniami teologicznymi, umieszczając rozum i wiarę w dialogu.

Papież uważa, że należy zainicjować dalsze badania nad przyczynami przymusowych migracji, mając na celu określenie praktycznych rozwiązań również w perspektywie długoterminowej, ponieważ konieczne jest, aby najpierw zapewnić ludziom prawo do tego by nie byli zmuszani do emigracji.

Równie ważne jest według niego zastanowienie się nad negatywnymi, czasami dyskryminującymi i ksenofobicznymi pierwszymi reakcjami na migrantów w krajach o bardzo długiej tradycji chrześcijańskiej, aby zaproponować ścieżki do podnoszenia świadomości.

Mówił także o konieczności uznawaniu tego, co migranci i uchodźcy wnoszą do społeczeństw, które ich przyjmują, a także korzyści, które z tego płyną dla społeczności ich pochodzenia.

Papież zachęcał duszpasterzy imigrantów i uchodźców do pogłębienia refleksji teologicznej na temat migracji jako znaku czasu. W migrantach Kościół zawsze kontemplował obraz Chrystusa, który powiedział:" Byłem przybyszem, a wyście Mnie przyjęli "(Mt 25, 35). Ich stan jest zatem wyzwaniem dla wiary i miłości wierzących, którzy są wezwani do leczenia zła spowodowanego przez migrację i odkrywania planu, który Bóg przez nią realizuje, nawet gdy jest spowodowana oczywistymi niesprawiedliwościami (Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Imigranci i wędrowne ludy, Instrukcja Erga Migrantes Caritas Christi, 12).

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach