Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etyczne

Wasze doświadczenie bólu i nadziei przypomina nam, że wszyscy jesteśmy cudzoziemcami i pielgrzymami na tej ziemi, przyjętymi przez kogoś ze szczodrością i nie dlatego, że na to zasługujemy.  Każdy, kto tak jak wy uciekł z ojczystych stron z powodu ucisku, wojny, przyrody wyniszczonej zanieczyszczeniami i pustynnieniem czy też niesprawiedliwego podziału zasobów planety, jest bratem, z którym mamy dzielić chleb, dom, życie. Zbyt często was nie przyjęliśmy! Wybaczcie zamknięcie i obojętność naszych społeczeństw, które obawiają się zmiany życia i mentalności, jakiej domaga się wasza obecność.Traktowani jako ciężar, jako problem, jako coś, co kosztuje, w istocie jesteście darem  (...) każdy z was może być mostem łączącym odległe ludy, który sprawia, że ​​spotkanie różnych kultur i religii jest  możliwe, drogą do ponownego odkrycia naszego wspólnego człowieczeństwa.[Z przesłania papieża Franciszka do Centrum Astall – 2016].

Your experience of pain and hope reminds us that we are all strangers and pilgrims on this Earth, welcomed by someone with generosity and without any merit. Whosoever has fled his own land due to oppression, war,  nature defaced by pollution and by desertification, or the unjust distribution of the planet’s resources, as you have, is a brother with whom we share bread, homes and life. Too many times you have not been welcomed: forgive the closure and indifference of our society that fears the change in lifestyle and mentality that your presence asks for. Treated as a burden, a problem, a cost, instead you are a gift (...) each one of you can be a bridge that unites distant peoples, which makes the meeting of different cultures and religions possible, a road to rediscover our common humanity[Pope Francis to Centro Astalli - 2016].

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach