MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ROLA I UDZIAŁ EMIGRACJI POLSKIEJ W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 R. 13-14 LISTOPADA 2018 R. W GMACHU WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UKSW

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
01-938 Warszawa, ul Wóycickiego 1/3 bl 23. p.315
E-mail: walglins@ld.onet.pl
                                                                                                                 Warszawa, 01.12. 2017 r.
ŚWIATOWA RADA BADAŃ NAD POLONIĄ
INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH, KATEDRA NAUK POMOCNICZYCH HISTORII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
KOALICJA POLONII AMERYKAŃSKIEJ


ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU
W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
ROLA I UDZIAŁ EMIGRACJI POLSKIEJ W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 R.
13-14 LISTOPADA 2018 R.
W GMACHU WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UKSW

Komitet Organizacyjny Konferencji:
mec. Łukasz Piotr Andrzejewski – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego, członek Światowej Rady Badań nad Polonią
ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr Walter Wiesław Gołębiewski – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego
ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk – Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych UKSW
mgr Aneta Hoffmann – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
prof. dr hab. Jacek Knopek – Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
ks. dr Zdzisław Malczewski – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
mgr Hanna Panishava – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
dr Joanna Pyłat – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
dr Maria Szonert-Binienda – Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego, członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
dr Stanisław Śliwowski – Prezes Koalicji Polonii Amerykańskiej
dr Norbert Wójtowicz – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
mgr Ewa Wysga – Sekretarz Generalna Światowej Rady Badań nad Polonią www.srbnp.pl
prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
prof. dr hab. Radosław Zenderowski – Dyrektor Instytutu Politologii UKSW
prof. dr hab. Jan Żaryn – Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego, Senator RP
Sekretariat Komitetu Organizacyjnego:
mgr Aneta Herman

Moderatorzy konferencji:
ks. dr hab. Bernard Kołodziej – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
dr Norbert Wójtowicz – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią /system/files/call_for_papers_1.pdfCele konferencji:

Przypadająca w 2018 roku 100-letnia rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to niepowtarzalna dla współczesnego pokolenia Polaków okazja do wyeksponowania doniosłego wkładu naszego narodu w kształtowanie się ładu politycznego Europy i świata po zakończeniu I wojny światowej. W procesach tych wybitną rolę odegrała polska emigracja XIX i XX-wieczna. Zakorzeniając się w krajach zamieszkania i pomnażając ich potencjał nie zerwała więzi z Ojczyzną. Włączyła się w nurt radykalnych przemian. Niejednokrotnie przyczyniała się do promocji sprawy polskiej na arenie międzynarodowej przez zaangażowanie społeczne i polityczne, ale także dzięki swej działalności artystycznej i naukowej przyczyniała się do popularyzacji polskości w krajach zamieszkania. W decydującym momencie nie zawahała się przed złożeniem najwyższej ofiary, zasilając rozmaite polskie formacje wojskowe, które na frontach wojennych potwierdzały prawo Polski do obecności na mapie Europy.
Przygotowywana przez Światową Radę Badań nad Polonią i Uniwersytet Kardynała Stefa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Koalicję Polonii Amerykańskiej międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Rola i udział emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. ma na celu przypomnienie znaczenia powszechnie znanych działaczy politycznych różnych stronnictw, partii i środowisk, którzy podczas I wojny światowej znajdowali się na emigracji (Ignacy Paderewski, Henryk Sienkiewicz, Gabriel Narutowicz, członkowie Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim i in.), a także formacji wojskowych tworzonych na emigracji (np. Legion Bajończyków, Armia gen. Hallera). Pragniemy jednak ukazać także mniej znane postacie i wydarzenia ilustrujące wkład polskiej emigracji w odzyskanie niepodległości: walki ok. 200 tyś. rzeszy Polaków w armii amerykańskiej, udział polskich emigrantów w Niemczech w tworzeniu Armii Polskiej we Francji, a później w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich, działalność Zygmunta Mineyki i wkład kolonii polskiej w Grecji, działalność Komitetu Polskiego w Sztokholmie, działalność Polskiego Komitetu Centralnego Brazylii w Kurytybie, działalność filii Komitetu Narodowego Polskiego w Buenos Aires oraz jej przewodniczącego Gustawa Jasińskiego, historię V Dywizji Strzelców Polskich na Syberii, działalność organizacji polskich w Mandżurii. Problematyka ta jest w mniejszym stopniu rozpoznana, a związane z nią wydarzenia i biografie poszczególnych ludzi należą do ważnego wkładu polskiej emigracji w odzyskanie niepodległości.
Organizatorzy podejmą starania zmierzające do wydania wygłoszonych referatów w publikacji pokonferencyjnej. W załącznikach przesyłamy formularz zgłoszeniowy. Po jego wypełnieniu prosimy o
przesłanie na adres: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01 – 938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, pokój 315, e-mail: niepodleglosc2018@wp.pl w terminie do 30 maja 2018 r.. Teksty referatów prosimy przesłać na wskazany powyżej adres w terminie do 30 czerwca 2018 r. Liczymy na udział Państwa w naszym przedsięwzięciu zarówno w formie przygotowanych wystąpień, jak i w charakterze uczestników.

Z wyrazami szacunku,
Walter Wiesław Gołębiewski, MBA – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią
ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW- Wiceprezes do Spraw Naukowych Światowej Rady Badań nad Polonią.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach