Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w obliczu fundamentalizmu religijnego

18 grudnia 2017 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w obliczu fundamentalizmu religijnego, w której wzięli udział przedstawiciele różnych ośrodków akademickich w kraju. Tematyka konferencji omawiana była w czterech panelach: Fundamentalizm religijny – istota, Fundamentalizm religijny jako źródło terroryzmu. Historia i współczesność, Instrumenty prawne w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń związanych z fundamentalizmem religijnym oraz Polityka wewnętrzna państwa wobec zagrożeń ze strony fundamentalizmu religijnego.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowała nasza koleżanka z Zakładu dr hab. Aldona Piwko, która znalazła się w gronie członków Komitetu Naukowego konferencji, a także w drugim panelu wygłosiła referat Muzułmański fundamentalizm religijny jako źródło współczesnego terroryzmu w Europie.

Audytorium konferencji stanowili studenci cywilni oraz liczne grono funkcjonariuszy Policji. Niezwykle interesująca, a przede wszystkim aktualna tematyka podjęta w konferencji, zainspirowała uczestników, jak również organizatorów do kontynuacji tej tematyki, w najbliższym czasie.

Patronat Honorowy nad konferencją objął pan nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, zaś jej organizatorami byli: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach